Nový konvent kláštera Kladruby

Rubriky

Do benediktinského kláštera v Kladrubech se pravidelně vracíme již několik let. Mnohokrát jsme měli možnost navštívit zdejší Santiniho fenomenální klášterní chrám včetně jeho běžně nepřístupných zákoutí jako hrobky rodiny Windischgraëtzů, chrámových krovů, prelatury, ale do tzv. nového konventu jsme se doposud nikdy nedostali. Ten od svého vzniku prošel dosti bouřlivým vývojem od benediktinského konventu, přes kasárna (hned několika armád, wehrmacht nevyjímaje), nemocnici, pivovar až po zázemí státních statků a lesů. A každá etapa v něm zanechala svou těžko přehlédnutelnou a zpravidla dosti necitlivou stopu. To nám ostatně prozradila i mimořádně umožněná návštěva v tomto objektu, údajně poslední před rozsáhlou rekonstrukcí interiérů, která má v nejbližší době započít.

Nespornou zajímavostí zdejšího konventu, kterou jsme se během prohlídky dozvěděli, je zmínka o Santiniho úvaze navrhnout zdejší nový konvent v trojúhelníkové podobě, což by byl bezesporu světový unikát. Santiniho však zastihla smrt a realizací stavby byl nakonec pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, který konvent pojal v klasické dispozici s čtyřbokým rajským dvorem uprostřed.

Rajský dvůr

Mimo původně snad zamýšlenou trojbokou dispozici jsou zajímavostí rajského dvora jednak sluneční hodiny, které mimo času označují i polohu na zvěrokruhu či iluzorní okno (vpravo nahoře) v severovýchodním rohu. Neviditelnou zajímavostí je pak kanalizační systém táhnoucí se diagonálně přes rajský dvůr k severozápadnímu rohu. Prozrazují jej sem tam umístěné zamřížované vpusti.


Přízemí

Přízemí (stejně tak jako první patro) již není dokola průchozí, neboť chodby jsou rozděleny všemožnými stavebními úpravami poplatnými využití prostoru v té které době. A z jednotlivých epoch se zde nacházejí i různé fragmenty. Tu výheň po bývalé kovárně, tu hromada keramických střepů po bývalých kachlových kamnech tu díra prozrazující bývalou toaletu. Mimochodem, na tomto místě je obnažena i klenba zmiňované kanalizace. A když si srovnám hloubku šachty vpusti na rajském dvoře a hloubku této klenby, nemůžu se ubránit dojmu, že každá je v citelně jiné výšce, takže systém bude asi složitější, než se zprvu zdá. Ale kdo zná podzemí kláštera v Plasech či Chotěšově, ten se nediví. Celý systém pak ústí do nedaleké Úhlavky. A prý když zaprší, je to celkem slušný proud.


Schodiště

Dvě schodiště, opět umístěná diagonálně v kvadratuře konventu, spojují všechna tři podlaží (a vlastně i půdu). Tedy spojují, to severozápadní s původními dochovanými dřevěnými schody a balustrádou jistě ano, to jihovýchodní je již očividnou troskou. Ostatně ono celé jižní křídlo trpělo na různé pohromy, o tom však později.


Kaple

Kaple dnes již neznámého zasvěcení (snad sv. Jiří) sloužila kde čemu. Na původní duchovní účel odkazují sporadicky dochované fragmenty původní výzdoby nemilosrdně přervané pozdějšími úpravami, kdy kaple byla výškově rozdělena a sloužila jako byty. Z té doby je na stěně dodnes dobře patrný otisk instalovaného schodiště.


Křížová chodba

Křížová klenba konventu je celkově průchozí již jen ve druhém poschodí. Stavební zajímavostí je zaklenutí rohových polí chodby tzv. českou plackou s velmi specifickými akustickými vlastnostmi. Zajímavé je i vytápění cel společné vždy pro dvě cely, přičemž jednu obýval mladší bratr, druhou jeho starší mentor a cely byly dokonce spojeny dveřmi.


Jižní křídlo

Tento trakt nového konventu byl historicky nejnáchylnější na různé pohromy, takže není divu, že například kompletně vyhořel, nebo že propadající se klenby byly zality betonem, což vedlo díky citelné neplánované hmotnosti k pomalé destrukci celého objektu. Díky tomu lze dnes po betonových klenbách klidně chodit, jen se třeba nezakopnout o nejrůznější ocelové výztuhy, které drží obvodové zdi na svém místě. Obzvláště spočívá-li pohled návštěvníka na spletitou strukturu otevřeného krovu.


Knihovna

Ovšem zda to byla knihovna či například jídelna se zcela jistě neví. Jen se tak usuzuje z umístění oken (dnes je podlaha uměle jinde, než bývala) či z polohy sálu v objektu. Zajímavostí je čtvercový zazděný otvor ve stropě (na třetím snímku), který byl proražen v souvislosti s varnou pivovaru umístěnou v přízemí.


Exteriér

Ještě několik snímků exteriéru areálu kláštera.


Pivovarská zajímavost

V areálu konventu lze jako jeden z důkazů pivovarnické činnosti nalézt i zajímavé fragmenty lahví z doby fungování Zámeckého pivovaru a sladovny Kladruby.

Jak se Vám příspěvek líbil?

Ohodnoťte kliknutím na hvězdičku!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Příspěvek nebyl dosud hodnocen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *