Putování za Přemyslovci

Letošní návštěvu Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi jsme pojali trošku zeširoka, jako takový krátký exkurs do doby sv. Václava....

Klášter Chotěšov

Chotěšovský klášter uzavírá po Plasech, Kladrubech a Teplé čtveřici významných klášterních komplexů v okolí Plzně. A právě s posledně...

Nový konvent kláštera Kladruby

Do benediktinského kláštera v Kladrubech se pravidelně vracíme již několik let. Mnohokrát jsme měli možnost navštívit zdejší Santiniho...